Nieuwe richtlijn vasa previa beoordeeld door VPF

De Vasa Previa Foundation heeft in december 2018 de richtlijn en modules met betrekking op beoordeeld, die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld door de NVOG in samenwerking van de Vasa Previa Foundation. Onze opmerkingen zijn in behandeling bij de KNOV. Benieuwd naar de concept richtlijn: Conceptrichtlijn. De volgende documenten zijn daarbij van belang: Vasa previa Lees verder


Nieuwe folders over vasa previa

Vooruitlopend op de nieuwe richtlijn over vasa previa, heeft de VPF twee nieuwe folders ontwikkeld: Placenta-afwijkingen bij de 20 weken echo: ter ondersteuning van zwangeren die bij 32 weken een vervolg echo krijgen om te controleren op vasa previa Vasa previa: ter ondersteuning van zwangeren die de diagnose vasa previa hebben gekregen Beide folders zijn Lees verder