20 weken echo medisch personeel

Tijdens het Structureel Echoscopisch Onderzoek van 20 weken dienen onder andere de volgende controles1 te worden toegepast:

Aanvang van het SEO

De onderzoeker dient bij aanvang van het onderzoek de volgende items vast te stellen:

 • aantal foetussen
 • aanwezigheid foetale hartactie
 • navelstrenginsertie en placentalokalisatie
 • hoeveelheid vruchtwater
 • aantal vaten navelstreng
 • kindsbewegingen.

Het dikgedrukte deel: placentalokalisatie en navelstrenginsertie zijn dé belangrijkste checks om vasa previa op te sporen. De controle op de navelstrenginsertie is nu nog OPTIONEEL, dus niet verplicht. Op zeer korte termijn wordt deze controle ook een verplicht onderdeel. Daarnaast is het ook belangrijk de morfologie van de placenta te onderzoeken: bestaat hij netjes uit een geheel of uit meerdere lobben?

Als er sprake is van een laagliggende placenta, een meerlobbige placenta of een velamenteuze navelstrenginsertie, dient er een Vaginale Color Doppler kleurenecho gemaakt te worden bij 32 weken zwangerschap. Alleen zo kan nauwkeurig onderzocht worden of er sprake is van voorliggende bloedvaten, oftewel: vasa previa.

Hieronder volgen de risicofactoren, tests en aanbevelingen van de VPF met betrekking tot behandeling van vasa previa.

Risico factoren:

 • Laag liggende placenta of placenta previa
 • Tweelobbige of succenturiate placenta
 • Velamenteuze navelstrenginsertie
 • In-vitro fertilisatie zwangerschappen
 • Meerling zwangerschappen
 • Baarmoederoperatie of curettage
 • Pijnloze bloeding

Diagnostische Tests:

 • Controle placenta-locatie tijdens routine echo onderzoeken
  Color Doppler scan van de aansluiting navelstreng-placenta tijdens routine echo onderzoeken
  Transvaginale color Doppler echo voor vrouwen met risico factoren
  Bloedtest om de herkomst van het bloed te testen als er geen directe foetale nood is
  Lees verder »

Behandeling bij vasa previa

 • Beperkte activiteiten van de zwangere
 • Bij voorkeur ziekenhuisopname ten minste een week vóór de geplande keizersnede
 • Eventueel vruchtwaterpunctie om longrijpheid foetus te testen
 • Eventueel steroïde-injecties om longrijpheid foetus te bevorderen
 • Bevalling per keizersnede tussen 34 en 37 weken, afhankelijk van het verloop van de zwangerschap en de voorgeschiedenis van de moeder
 • Onmiddellijke bloedtransfusie en agressieve reanimatie van het kind in het geval van het scheuren van een vasa previa

De Vasa Previa Foundation is ervan overtuigd dat de dood van een kind door vasa previa een te voorkomen tragedie is. De aanbevelingen van de VPF zijn gebaseerd op het geconsolideerde resultaat van wetenschappelijk onderzoek, technologie en haar ervaring met honderden vasa previa families. De dood van het kind of blijvend letsel kan voorkomen worden wanneer vasa previa voortijdig wordt vastgesteld en een keizersnede wordt uitgevoerd bij 34-37 weken.

1: bron: https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2017/12/Structureel-echoscopisch-onderzoek-SEO-2.0-07-03-2012.pdf