20 weken echo

Tijdens de 20 weken echo wordt door de echoscopist een grote lijst met controles1 uitgevoerd. In deze controlelijst staat onder andere het volgende: 2.1 Aanvang van het SEO De onderzoeker moet bij aanvang van het onderzoek de volgende items vaststellen: aantal foetussen aanwezigheid foetale hartactie placentalokalisatie en navelstrenginsertie hoeveelheid vruchtwater aantal vaten navelstreng kindbewegingen. De Continue reading


Minister Edith-Schippers

Minister reageert op stuk Vasa Previa Foundation

De Minister van VWS, mevrouw Schippers, heeft via een brief gereageerd op de reactie van de VPF m.b.t. de Kamervragen over Vasa Praevia. De Minister zegt in haar brief dat zij, uitgaande van de verantwoordelijkheidsverdeling en benodigde expertise geen (inhoudelijke) rol speelt in de ontwikkeling van richtlijnen en de inhoudelijke invulling van de 20 weken echo. Continue reading