Doelen

De Vasa Previa Foundation streeft de volgende doelen na:

  1. Voorlichting geven omtrent vasa previa aan iedereen die met vasa previa te maken heeft (gehad), geïnteresseerden, verloskundigen en gynaecologen.
  2. De medische regels en protocollen wereldwijd op een dusdanige wijze aanpassen, dat babysterfte ten gevolge van vasa previa kan worden voorkomen.