Doelen

De Vasa Previa Foundation streeft de volgende doelen na:

  1. Voorlichting geven over vasa previa aan iedereen die met vasa previa te maken heeft (gehad), geïnteresseerden, verloskundigen, echoscopisten en gynaecologen.
  2. De medische regels en protocollen wereldwijd op een dusdanige wijze aanpassen, dat babysterfte door vasa previa kan worden voorkomen.