Vragenlijst voor medici

Vragenlijst Vasa Previa ten behoeve van onderzoek door de Vasa Previa Foundation

Wilt u de vragenlijst liever uitprinten en op papier invullen?
Ga dan naar de printversie van de vragenlijst voor medici  (60 Kb).

Vragen met een * zijn verplicht.


  Vragen:

  1*

  2*

  3*

  Bent u bekend met vasa previa?

  4*

  Op welke manier(en) bent u bekend met vasa previa?
  (meerdere antwoorden mogelijk)
   

  5*

  Hoe vaak heeft u te maken gehad met vasa previa?
      

  6

  7*

  Bent u bekend met de risicogroepen voor vasa previa?

   

   

  7a*

  Controleert u vrouwen uit deze risicogroepen middels een echo op velamenteuze navelstrenginsertie, of laat u ze controleren?

   

  7b*

  Controleert u vrouwen uit deze risicogroepen middels een echo op een meerlobbige placenta, of laat u ze controleren?

   

  8*

  Uit onderzoek1 blijkt dat Vasa Previa eens op de 2500 zwangerschappen voorkomt. Een verloskundige of gynaecoloog zou dan, uitgaande van 150 bevallingen per jaar en een loopbaan van 25 jaar, 1 of 2 maal tijdens de loopbaan vasa previa meemaken. Herkent u dit aantal?

   

  9*

  Velamenteuze navelstrenginsertie komt volgens onderzoek voor bij 1-2%2 van alle zwangerschappen. Bij meerlingzwangerschappen ligt dit percentage op 15%3, bij drielingzwangerschappen zelfs op 28,2%4. Herkent u deze percentages?

   

  10*

  Volgens onderzoek5 is bij een niet tijdig (voor de bevalling) gediagnosticeerde vasa previa de kans op overleven van de baby kleiner dan 50%. Klopt dit volgens u?

   

   
   

  Maak hieronder uw keuze. De volgende vragen worden dan getoond.

   
   

   
   

  Specifieke vragen voor de verloskundige / gynaecoloog / huisarts:

  11*

  Welke actie onderneemt u indien een zwangere (3e trimester) u belt over het feit dat ze veel bloed heeft verloren? Kies een antwoord:
   

  12*

  Breekt u de vliezen wel eens kunstmatig bij een vrouw tijdens de bevalling? Kies een antwoord:
   

  13*

  Na de geboorte dient er een registratieformulier ingevuld te worden over de bevalling. Als er sprake is van velamenteuze navelstrenginsertie/vasa previa, noteert u dit dan op het registratieformulier? Kies een antwoord:
   

  14*

  Hoe controleert u bij een bevalling of er vaten door de vliezen lopen? Kies een antwoord:
   

  15*

  Wat is het beleid met betrekking tot vasa previa in het ziekenhuis waar u werkzaam bent c.q. uw patiënten naar doorverwijst? Kies een antwoord (meerdere antwoorden mogelijk):
   

   

   

   
   

   
   

  Specifieke vragen voor echoscopist / radioloog:

  16*

  De controle op de navelstrenginsertie is als Optioneel opgenomen in de richtlijn voor de 20 weken echo. Voert u deze controle uit tijdens de 20 weken echo? Kies een antwoord:
   

  17*

  Hoeveel tijd kost het om de navelstrenginsertie te controleren? Kies een antwoord:
   

  18*

  Wat doet u bij een vermoeden op vasa previa? Kies een antwoord:
   

   
   

   
   

  Algemene vragen:

  19*

  Kent u de Vasa Previa Foundation? Kies een antwoord:
   

  20*

  Bent u bereid de Vasa Previa Foundation te helpen hun doelen te bereiken? Kies een antwoord:
   

   

  Vul uw gegevens in:
   


  21

  22*

  23

   

  Toelichting

  De VPF wil meer inzicht krijgen in de beleving en ervaringen uit de dagelijkse praktijk van medische professionals op het gebied van vasa previa. Hiervoor vragen we uw medewerking.

  Uw naam wordt strikt vertrouwelijk behandeld en niet in het onderzoek gebruikt. We rekenen op uw hulp om het aantal van deze te voorkomen doden te verminderen.

  Bedankt voor uw hulp !

  International Vasa Previa Foundation


  Bronvermeldingen:

  1. Oyelese KO, Turner M, Lees CG, Campbell S. Vasa previa: an avoidable obstetric tragedy. Obstet Gynaecol Surv 1999;54:138-45
  2. Benirschke K, Kaufmann P. Pathology of the Human Placenta. New York, NY: Springer-Verlag, 2000; 353-359.
  3. Malinowski W. Umbilical cord complications in twin pregnancies Ginekol Pol. 2003 Oct;74(10):1208-12
  4. Feldman DM, Borgida AF e.o. Clinical implications of velamentous cord insertion in triplet gestations. Am J Obstet Gynecol. 2002 Apr;186(4):809-11
  5. J.V. Collea, MD, K.M. Lewis, MD, Y. Oyelese, MBBS Cover Story: Vasa previa: Are most perinatal deaths preventable? Contemporary OB/GYN Nov 1, 2003