Voorlichting

Een van de doelen van de VPF is het geven van voorlichting omtrent vasa previa aan iedereen die met vasa previa te maken heeft (gehad), geïnteresseerden, verloskundigen en gynaecologen.

De Vasa Previa Foundation is ervan overtuigd dat de dood van een kind door vasa previa een te voorkomen tragedie is.  De door de VPF samengestelde informatie over risicofactoren en aanbevelingen met betrekking tot tests en behandeling zijn gebaseerd op het resultaat van wetenschappelijk onderzoek, technologie en haar ervaring met honderden vasa previa families.

De dood van het kind of blijvend letsel kan voorkomen worden, wanneer vasa previa voortijdig wordt vastgesteld en een keizersnede wordt uitgevoerd tussen 34 en 37 weken.

Gericht echo-onderzoek is de sleutel tot de diagnose vasa previa.

De VPF neemt deel aan onderzoeksprojecten betreffende vasa previa met als doel de bewustwording te vergroten van de vasa previa risicofactoren, de manieren waarop getest kan worden en de behandelwijze. De VPF is actief bezig met het vergroten van dit bewustzijn in de medische wereld en verschaft ook informatie en support over vasa previa aan zwangere vrouwen waarbij de diagnose vasa previa is vastgesteld.

We staan op congressen/symposia waar onze doelgroep te vinden is en houden desgewenst presentaties over vasa previa.

Het is ons doel om middels voorlichting de dood van kinderen als gevolg van vasa previa meer uitzondering dan regel te maken.

Oproep voor mediacontacten

Lieve lotgenoten en geïnteresseerden,

De VPF stuurt geregeld persberichten uit naar aanleiding van nieuwe activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van vasa previa. Deze berichten worden echter vaak niet opgepikt door de media, ondanks de huidige aandacht die aan de verloskundige zorg besteed wordt. Wij zoeken manieren om de interesse van de media voor dit onderwerp op te wekken en zodoende meer aandacht te krijgen voor vasa previa. Graag willen wij mensen die hierover ideeën hebben, of die zelf in de mediawereld werken en mogelijkheden zien, van harte uitnodigen te reageren middels het contactformulier op deze site.

Uw hulp is hard nodig in deze strijd!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Nederlandse VPF