20 weken echo

Tijdens de 20 weken echo wordt door de echoscopist een grote lijst met controles1 uitgevoerd. In deze controlelijst staat onder andere het volgende: 2.1 Aanvang van het SEO De onderzoeker moet bij aanvang van het onderzoek de volgende items vaststellen: aantal foetussen aanwezigheid foetale hartactie placentalokalisatie en navelstrenginsertie hoeveelheid vruchtwater aantal vaten navelstreng kindbewegingen. De Lees verder


Persbericht van de Vasa Previa Foundation

Minimaal 5 baby’s per jaar sterven door vasa praevia. Vasa Previa Foundation reageert op antwoorden Kamervragen minister. Op 14 maart 2013 heeft Minister Schippers de kamervragen over vasa praevia beantwoord, die op 31 januari 2013 waren ingediend door SP kamerlid van Gerven. De Vasa Praevia Foundation heeft op zondag 26 mei een uitgebreide reactie op deze antwoorden Lees verder