Persbericht van de Vasa Previa Foundation

Minimaal 5 baby’s per jaar sterven door vasa praevia. Vasa Previa Foundation reageert op antwoorden Kamervragen minister.

Op 14 maart 2013 heeft Minister Schippers de kamervragen over vasa praevia beantwoord, die op 31 januari 2013 waren ingediend door SP kamerlid van Gerven. De Vasa Praevia Foundation heeft op zondag 26 mei een uitgebreide reactie op deze antwoorden naar de Minister gestuurd. Deze reactie zou ertoe moeten leiden dat er een aantal veranderingen plaats gaat vinden teneinde de babysterfte door vasa praevia drastisch te doen verminderen.

De kamervragen hadden betrekking op de onnodige babysterfte door vasa praevia, een relatief zeldzame zwangerschapscomplicatie waaraan jaarlijks minimaal 5 voldragen en volkomen gezonde baby’s komen te overlijden. Terwijl de kranten recentelijk berichtten over de fatale bijwerkingen van de Diane-35 pil, voltrekt er zich naar onze bescheiden mening een veel groter drama voor onze ogen, dat relatief eenvoudig voorkomen kan worden.

De kans op sterfte, bij een baby waarbij de complicatie vasa praevia voorkomt, ligt tussen 50-95%, als de complicatie niet vóór de bevalling opgespoord wordt. Als de diagnose vasa praevia vóór de bevalling gesteld wordt middels een echo, zal de baby met een keizersnede rond 37 weken gezond en wel ter wereld komen.

Het probleem is dat er tijdens de 20 weken echo niet standaard gekeken wordt naar de navelstrenginsertie, een van de risicofactoren waardoor deze complicatie kan worden opgespoord. De controle is ‘slechts’ een optioneel onderdeel van de 20 weken echo en wordt dus vaak niet uitgevoerd, met alle fatale gevolgen van dien.

In de antwoorden op de kamervragen geeft de Minister aan dat ze geen redenen ziet om de vrijblijvendheid van deze controle aan te passen. De argumenten die genoemd worden zijn achterhaald, onvolledig of zelfs niet waar. De Minister geeft aan dat de meeste vasa praevia worden opgespoord, terwijl dit nergens uit blijkt. Aangezien de registratie met betrekking tot vasa praevia gevallen zeer gebrekkig is, is er ook geen informatie beschikbaar over het aantal opgespoorde vasa praevia gevallen.

De belangrijkste verandering is het verplicht stellen van de nu optionele controle van de navelstrenginsertie. Een controle die ervaren echoscopisten binnen een minuut kunnen uitvoeren. Daarnaast dient er een uitgebreide NVOG-richtlijn te komen over vasa praevia, waarin de complicatie in al zijn facetten wordt behandeld. Hierdoor worden gynaecologen, verloskundigen en artsen geholpen om in de dagelijkse praktijk betere keuzes te maken op het gebied van prenatale detectie en behandeling/begeleiding voor zwangeren die de diagnose vasa praevia hebben gekregen.

Lees de reactie van de Vasa Previa Foundation op de beantwoording van de Kamervragen over vasa praevia door de Minister.


Over de Vasa Previa Foundation

De Vasa Previa Foundation is een non-profit organisatie, opgericht door ouders en familieleden die te maken hebben gehad met vasa previa. De stichting heeft tot doel vasa previa wereldwijd onder de aandacht te brengen zodat ook de medische regels en protocollen aangepast worden. Een fatale afloop als gevolg van vasa previa kan dan voorkomen worden.


Noot voor redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Vasa Previa Foundation:
marlou.van.dijck@vasaprevia.com (06-46237461), karin.weel@vasaprevia.com of jolanda.brons@vasaprevia.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *