Sophie´s Walk

Wat is Sophie’s Walk?

Tot op heden heeft de Vasa Previa Foundation fondsen geworven uit persoonlijke giften en uit de opbrengsten van een jaarlijkse sponsorloop, ‘Sophie’s Walk voor Vasa Previa’, een wandeltocht over de afstand van 5 kilometer. In 2002 is deze voor de eerste keer gelopen in de Verenigde Staten door Victoria Goldstein. Zij verloor in augustus 2001 haar dochtertje Sophie aan de gevolgen van vasa previa.

Wereldwijd wordt Sophie’s Walk gelopen in 50 steden in Australië, Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika. Zo lopen in een weekend over de hele wereld gedurende 48 aansluitende uren mensen om vasa previa onder de aandacht te brengen. In Nederland is Sophie’s Walk voor het laatst gelopen in 2008 in Baarn.

Voor informatie over Sophie’s Walk in ander werelddelen, kijk op www.vasaprevia.org .