Vragenlijst persoonlijk

Vragenlijst Vasa Previa ten behoeve van onderzoek door de International Vasa Previa Foundation

Let op: alle vragen zijn verplicht, behalve vraag 31 Opmerkingen.


  Vragen:

  1

  2

  Was dit uw eerste zwangerschap?

  2a

  2b

  3

  Was de diagnose laagliggende placenta/placenta previa, velamenteuze navelstrenginsertie en/of meerlobbige placenta bij u gesteld tijdens de 20 weken echo?

  3a

  Welke diagnose is gesteld? Meerdere antwoorden mogelijk:

  3b

  Is de laagliggende placenta/placenta previa tijdens de zwangerschap vanzelf gecorrigeerd?

  4

  Heeft u op enig moment tijdens uw zwangerschap een bloeding ervaren?

  4a

  5

  Heeft u IVF ondergaan?

  6

  Bent u opgenomen geweest in het ziekenhuis tijdens uw zwangerschap?

  6a

  7

  8

  Heeft uw baby het overleefd?

  9

  10

  Heeft uw baby een bloedtransfusie ondergaan?

  11

  12

  Heeft er vóór de bevalling een vruchtwaterpunctie plaatsgevonden om de ontwikkeling van de longetjes te onderzoeken?

  13

  Zijn er steroïden toegediend?

  14

  15

  16

  Rookt u?

  17

  Pathology (één antwoord mogelijk):

  18

  19

  Heeft u een curettage of abortus ondergaan vóór uw vasa previa zwangerschap?

  20

  21

  22

  23

  24

  Contactgegevens:

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

   

  Toelichting

  Als onderdeel van ons doel om wereldwijd meer bekendheid te creëren onder de medische wetenschap, neemt de IVPF deel aan onderzoeken die belangrijke informatie over vasa previa onthullen.

  Als u te maken heeft gehad met vasa previa, kent u als geen ander de hartverscheurende impact van het verlies van een langverwacht en geliefd, normaal gesproken gezond kind. Ons doel is om te voorkomen dat meer babies sterven door deze vreselijke zwangerschapscomplicatie. Dit kan bereikt worden door bewustzijn te creeëren met betrekking tot de verschillende manieren waarin de conditie zich presenteert, de risicofactoren, diagnostische mogelijkheden, behandeling en uitkomsten.

  Om dit doel te bereiken hebben wij uw hulp nodig. Als u dit niet al gedaan heeft, vult u dan alstublieft de vragenlijst in over uw ervaring met vasa previa.

  Uw naam wordt strikt vertrouwelijk behandeld en niet in het onderzoek gebruikt. We rekenen op uw hulp om het aantal van deze te voorkomen doden te verminderen.

  Bedankt voor uw hulp!

  International Vasa Previa Foundation