ANBI

De Stichting Vasa Previa Foundation staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Bekijk de ANBI beschikking VPF van de Belastingdienst.

Doelstellingen

Volgens de statuten heeft de Vasa Previa Foundation het volgende doel:
Het wereldwijd informeren van zwangere vrouwen, verloskundigen en gynaecologen met betrekking tot de noodzakelijkheid van voortijdig diagnosticeren en het management van gediagnosticeerde vasa previa en velamenteuze navelstrenginsertie, vanuit een algemeen maatschappelijk belang.

De VPF tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het verstrekken van informatie over vasa previa en velamenteuze navelstrenginsertie via een website.
  2. Het verstrekken van informatie over vasa previa en velamenteuze navelstrenginsertie via publieke media (bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, televisie).
  3. Het aanschrijven van schrijvers van zwangerschapsboeken in verband met het opnemen van vasa previa en velamenteuze navelstrenginsertie als onderwerp in hun boeken.
  4. Het aanschrijven en onderhouden van contacten met nationale en internationale verenigingen die zich bezig houden met Echoscopie, Obstetrie en Gynaecologie (bij. NVOG, KNOV, AGOC) met als doel het aanpassen van de protocollen met betrekking tot de opsporing en het management van vasa previa en velamenteuze navelstrenginsertie.
  5. Het aanschrijven en onderhouden van contacten met nationale en internationale opleidingscentra tot obstetrie, gynaecologie en echoscopie met als doel het zodanig aanpassen van de opleiding dat het opsporen en management van vasa previa en velamenteuze navelstrenginsertie hier onderdeel van uitmaakt.
  6. Het inzamelen van geld om huidige opleidingen te verbeteren en/of het ontwikkelen van specifieke trainingen met betrekking to het opsporen en managen van vasa previa en velamenteuze navelstrenginsertie.

Activiteiten

Het wereldwijd informeren van zwangere vrouwen, verloskundigen en gynaecologen m.b.t. de noodzakelijkheid van voortijdig diagnosticeren en het management van gediagnosticeerde vasa previa en velamenteuze navelstrenginsertie, vanuit een algemeen maatschappelijk belang.

NAW-gegevens

Naam ANBI Stichting Vasa Previa Foundation
Telefoonnummer  06–46237461
K.v.K. nummer 27198872
Fiscaal nummer 8163.26.940
Website www.vasaprevia.nl
E-mail info@vasaprevia.nl
Adres Kleine weide 2
Postcode 6079 DD
Plaats Heel

Verantwoording

Bestuurssamenstelling

Mevrouw M. van Dijck - voorzitter

Mevrouw
M. van Dijck
voorzitter

Mevrouw C. Jongeling - secretaris

Mevrouw
C. Jongeling
secretaris

De heer E. Vermeulen - penningmeester

De heer
E. Vermeulen
penningmeester


Bestuurders samenstelling 2013

Beleid en verslagen

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag2013

Financieel jaarverslag2012

Beloningsbeleid

VerslagUitgeoefendeActiviteiten2013

Beleidsplan Vasa Previa Foundation 2013/2014