Protocolverandering

De Vasa Previa Foundation probeert ervoor te zorgen de medische protocollen die belangrijk zijn voor diagnose en management van vasa previa, zodanig te wijzigen dat het risico op sterfte door vasa previa aanzienlijk afneemt. De VPF heeft hiertoe de afgelopen jaren de volgende activiteiten ondernomen:

Mei 2018

De zo door ons gewenste nieuwe richtlijn wordt op 23-5-2018 door dr. Laura Ruiter gepresenteerd aan de leden van de NVOG tijdens het Gynaecongres 2018. Niet alleen de richtlijn is gewijzigd, ook het 20-weken-echo-protocol. Daarnaast is vasa previa opgenomen in het protocol ‘Onverwachte bevindingen’. Zowel het vernieuwde SEO protocol als het protocol Onverwachte bevindingen worden door dr. Eva Pajkrt gepresenteerd op 23-5-2018. Voortaan dient er tijdens de 20 weken echo standaard gecontroleerd te worden op de insertie van de navelstreng.

November 2017

Tijdens een symposium over vasa previa wordt er door Eva Pajkrt aandacht besteed aan de nieuwe richtlijn die in de zomer 2018 uit moet komen. Ook de VPF is aanwezig op het symposium om de deelnemers te informeren over de impact van vasa previa op ouders en andere betrokkenen.

Januari 2017

Natasja Mazeland en Marlou van Dijck hebben in het UMC een goed gesprek gevoerd met Eva Pajkrt over de nieuwe richtlijn. De richtlijn wordt grondig aangepakt. Er wordt zorgvuldig onderzoek gedaan hiervoor door dr. Ruiter.   Er worden een aantal uitgangsvragen geformuleerd die de basis vormen voor de nieuwe richtlijn.

Juni 2006

De VPF heeft contact opgenomen met dr. Wolf van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in verband met achterhaalde informatie in het protocol met betrekking tot bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap. Op basis van nieuwe informatie uit wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen jaren zal het protocol bijgesteld worden.

November 2005

De VPF heeft te horen gekregen dat het toekomstige protocol voor de 20 weken echo gewijzigd is. Door veel tegenstand van gynaecologen is de controle op de navelstrenginsertie als ‘optioneel’ opgenomen in het protocol. Dit betekent dat men er wel naar mag kijken, maar dit niet hoeft.
De VPF adviseert vrouwen met een of meerdere van de risicofactoren om bij de 20 weken echo uitdrukkelijk te vragen naar de controle op de navelstrenginsertie. Dit mag niet geweigerd worden.

Februari 2005

De VPF is tijdens de ledenvergadering van de Werkgroep Echoscopie van de NVOG op de hoogte gebracht van het feit dat onderzoek naar de locatie en conditie van de placenta en de navelstrenginsertie onderdeel uit zal gaan maken van de toekomstige routine 20 weken echo voor elke vrouw. Dit is zeer goed nieuws waardoor de meeste gevallen van vasa previa in de toekomst voortijdig kunnen worden ontdekt.

1 mei 2001

De NVOG  heeft een nieuw protocol ontwikkeld met betrekking tot bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap. Mede dankzij het werk van de Vasa Previa Foundation is vasa previa onderdeel van dit protocol  geworden. Het protocol werd eind mei 2001 van kracht.