Nieuwe folders over vasa previa

Vooruitlopend op de nieuwe richtlijn over vasa previa, heeft de VPF twee nieuwe folders ontwikkeld: Placenta-afwijkingen bij de 20 weken echo: ter ondersteuning van zwangeren die bij 32 weken een vervolg echo krijgen om te controleren op vasa previa Vasa previa: ter ondersteuning van zwangeren die de diagnose vasa previa hebben gekregen Beide folders zijn Lees verder