Nieuwe folders over vasa previa

Vooruitlopend op de nieuwe richtlijn over vasa previa, heeft de VPF twee nieuwe folders ontwikkeld: Placenta-afwijkingen bij de 20 weken echo: ter ondersteuning van zwangeren die bij 32 weken een vervolg echo krijgen om te controleren op vasa previa Vasa previa: ter ondersteuning van zwangeren die de diagnose vasa previa hebben gekregen Beide folders zijn Lees verder


Presentatie nieuwe vasa previa richtlijn, SEO protocol en protocol ‘Onverwachte bevindingen’.

De zo door ons gewenste nieuwe richtlijn wordt op 23-5-2018 door dr. Laura Ruiter gepresenteerd aan de leden van de NVOG tijdens het Gynaecongres 2018. Niet alleen de richtlijn is gewijzigd, ook het 20-weken-echo-protocol. Daarnaast is vasa previa opgenomen in het protocol ‘Onverwachte bevindingen’. Zowel het vernieuwde SEO protocol als het protocol Onverwachte bevindingen worden Lees verder