1. Ontstaan van vasa previa2. Vaststellen van de diagnose 'vasa previa'3. Behandeling van vasa previa
1.1. Hoe ontstaat vasa previa?
1.2. Hoe vergelijkbaar zijn een navelstrengverzakking en vasa previa? Met een navelstrengverzakking zijn er ook bloedvaten (hoewel beschermd door de gelei van Wharton) aanwezig voor de baarmoederuitgang. Moet er bij vasa previa sprake zijn van onbeschermde bloedvaten?
1.3. Hoe gevaarlijk is velamenteuze insertie van de navelstreng met een hoogliggende placenta? Als er geen bloedvaten vlakbij de baarmoedermond liggen is er dan nog altijd kans op scheuren van deze bloedvaten? Het lijkt erop dat met een marginale insertie en een hoge placenta het risico bijna nul is. Dat hoeft niet zo te zijn met velamenteuze navelstreng insertie. Kunnen de vliezen zo ver breken dat de hogere bloedvaten kunnen scheuren?
1.4. Is 'alleen' velamenteuze navelstrenginsertie gevaarlijk, zonder vasa previa?
1.5. Hoe vaak komt velamenteuze navelstrenginsertie voor?
1.6. Wat veroorzaakt velamenteuze navelstrenginsertie?
1.7. Zou je kunnen zeggen dat er alleen maar een risico op velamenteuze navelstrenginsertie is wanneer de navelstreng marginaal inserreert (aan de rand van de placenta uitkomt)? Wat zorgt ervoor dat een navelstreng marginaal inserreert?
1.8. Is vasa previa of velamenteuze navelstrenginsertie gerelateerd aan een hoger voorkomen van geboortedefecten?
1.9. Men zegt dat de kans op het opnieuw voorkomen van vasa previa hetzelfde is, als die voor iedere andere zwangere. Er is echter wel een verhoogde kans op herhaling van een laagliggende placenta of placenta previa, door beschadiging in de andere delen van de baarmoeder. Is er een verhoogde kans op herhaling van velamenteuze navelstrenginsertie?
1.10. De placenta wordt ontwikkeld door de baby en nestelt zich daarna in de moeder. Aangezien de baby voortkomt uit zowel de vader als de moeder: kan er mogelijk een genetische relatie zijn bij het hebben van velamenteuze navelstreng insertie? En zo ja, zou die er vanuit de genen van de baby of die van de moeder zijn?
1.11. De kans op velamenteuze navelstreng insertie is 1:50. Kun je zeggen dat de combinatie laagliggende placenta (of placenta previa) en velamenteuze navelstrenginsertie automatisch vasa previa betekenen? Met andere woorden: is een velamenteuze navelstrenginsertie altijd onderaan de placenta of kan het ook bovenin zitten? Als het altijd onderin plaatsvindt kun je dan zeggen dat vrouwen met een laagliggende placenta altijd een 1:50 kans hebben op vasa previa?
1.12. Is een laagliggende placenta gevaarlijk omdat het de risico´s op vasa previa vergroot wanneer je velamenteuze navelstrenginsertie hebt?
1.13. Kan vasa previa verbeteren naar gelang de de zwangerschap vordert?
1.14. Kan vasa previa een abruptio placenta veroorzaken?
1.15. Is de prognose voor een twee-lobbige of succenturiate lobbige vasa previa beter dan die voor de velamenteuze navelstrenginsertie?
1.16. Kunnen de lobben van een tweelobbige placenta naar elkaar toe groeien en een grote massieve placenta worden?
1.17. Hoe groot is de kans op herhaling van een tweelobbige placenta?
1.18. Hoe groot is de kans op herhaling van vasa previa na het hebben van een twee-lobbige placenta?
1.19. Wat is de kans op herhaling van een laagliggende placenta?
1.20. Hoe groot is de kans op herhaling van vasa previa of velamenteuze navelstrenginsertie in een volgende zwangerschap?
1.21. Zijn er gevallen bekend waarin een vrouw meer dan eens vasa previa of velamenteuze navelstrenginsertie had?
1.22. Hoe kan het dat er zoveel vasa previa babies in stuit of dwars lijken te zitten?
1.23. Wat zijn gemeenschappelijke factoren van de vrouwen die vasa previa hebben gehad?
1.24. Wat kan men doen om de kansen op vasa previa in een volgende zwangerschap te verminderen?
1.25. Welke levensstijl factoren of medische condities vergroten de kans op vasa previa?
1.26. Hoeveel babies sterven er ondanks dat de diagnose vasa previa tijdens de zwangerschap is vastgesteld?
2.1. Hoe komt het dat er zoveel gynaecologen/verloskundigen zijn die geen up-to-date informatie over vasa previa lijken te hebben? En waarom hebben veel van hen een je kunt er toch niks aan doen houding tegenover vasa previa?
2.2. Hoe succesvol zijn 3D echo's met betrekking tot het vaststellen van vasa previa? En hoe vergelijkt het zich met color Doppler echoscopie?
2.3. Wanneer je vasa previa hebt gehad, moet je er dan op staan dat je arts een color Doppler echo maakt bij elke volgende zwangerschap?
2.4. Als een arts weet dat iemand een laagliggende- en/of een meerlobbige placenta heeft, moet hij dan weten dat deze patiënt een goede kans heeft vasa previa te ontwikkelen?
2.5. Is er een manier om velamenteuze navelstrenginsertie te detecteren vóór de geboorte?
3.1. Is color Doppler echoscopie overal beschikbaar?
3.2. Wanneer bij een patiënt de diagnose vasa previa is vastgesteld, wat is dan de beste behandeling ? Wat zijn haar kansen op een normale bevalling met deze conditie?
3.3. Gesteld wordt dat de kans op babysterfte door vasa previa 50-90 % is. Zijn deze kansen beter wanneer de diagnose vóór de bevalling is vastgesteld?
3.4. Hoe waarschijnlijk is een bloeding door vasa previa in het derde trimester?
3.5. Placenta previa bloedingen kunnen gestopt worden en de zwangerschap kan weer verder. Is dit mogelijk bij vasa previa?
3.6. Hoe wordt vasa previa behandeld? Wanneer moet een patient worden opgenomen in het ziekenhuis? Als er een bloeding is, hoeveel tijd kan er dan voorbij gaan voordat de baby gevaar loopt? Kan een keizersnede zo snel uitgevoerd worden?
3.7. Is er een risico als je een meerlobbige placenta hebt, indien de bloedvaten niet over de baarmoederuitgang lopen?
3.8. Wanneer een vrouw velamenteuze navelstrenginsertie (VNI) heeft maar geen vasa previa, is het dan veilig om vaginaal te bevallen?
3.9. Hoe lang moet ik medisch gezien wachten voor ik weer zwanger kan worden na een keizersnede bij vasa previa? Is er meer risico op een laagliggende placenta etc. als ik snel weer zwanger wordt?
3.10. Wordt er bij vasa previa volledige bedrust worden aangehouden, of alleen maar beperkingen in activiteit?
3.11. Bij de diagnose vasa previa: wanneer zou je moeten worden opgenomen in het ziekenhuis?
3.12. Bij ziekenhuisopname: zou je constant aan een monitor moeten worden aangesloten in het ziekenhuis?
3.13. Wat moet er gebeuren in het geval van vasa previa en vroegtijdige weeën?
3.14. Op welk moment zou een vasa previa baby absoluut gehaald moeten worden, om het risico op scheuren van de bloedvaten te voorkomen, ook al zijn de longetjes nog niet rijp?