Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Vasa Previa Foundation is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de aangeboden informatie. De in op deze site aangeboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling door een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Wij adviseren u dan ook om medische zaken altijd met uw gynaecoloog te bespreken! Opmerkingen, klachten of suggesties over de website kunnen worden doorgegeven aan de webmaster. De Vasa Previa Foundation gaat zeer zorgvuldig om met het opnemen van links naar andere websites. Zij kan echter nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites.

Privacy Statement

De Vasa Previa Foundation gebruikt de persoonlijke identiteitsinformatie van gebruikers op de volgende manieren:

Om gebruik te kunnen maken van forums en chatrooms zijn gebruikers verplicht zich via een profiel te registreren. Een profiel bevat het volgende: een gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres en (optioneel) ICQ, AOL, MSN of YAHOO messenger gebruikersnamen. Uw wachtwoord is beschermd door een versleutelingsprogramma, maar er wordt geen versleuteling gebruikt om andere informatie die u met ons uitwisselt te beschermen.

Daarnaast, als u het lidmaatschap van de Vasa Previa Foundation aanvraagt via IVPF@YahooGroups.com, Vasa_previa_nl@yahoogroups.com, Vasa_Previa@YahooGroups.com, of VP_Angels@YahooGroups.com, kan er ook per e-mail contact met u opgenomen worden om verdere informatie aan u te vragen betreffende uw relatie met vasa previa. We kunnen alle informatie die u verstuurt (ofwel via het profiel, ofwel via uw antwoord per e-mail) in een database stoppen om het beschikbaar te maken voor onderzoekers en administrateurs van onze organisatie ter ondersteuning van onze doelen: preventieve diagnose van vasa previa. Alle informatie die u ons verschaft door onze profiel-invulschermen en in antwoord op enig e-mailverzoek wordt veilig offline opgeslagen. Wij openbaren of verkopen geen persoonlijke identiteitsinformatie aan wie dan ook buiten de Foundation zonder uw expliciete voorafgaande toestemming hiervoor. Daarnaast bent u niet verplicht om enige informatie te verschaffen, buiten de vereisten van een profiel, om de forums, chatrooms of andere informatie die beschikbaar is op onze website.

Denkt u eraan dat alle informatie die u openbaar maakt in onze forums en chatrooms bekend wordt aan alle andere gebruikers van forum en chatrooms evenals onze moderators en beheerders. Daarom dient u voorzichtig te zijn wanneer u besluit persoonlijke informatie te delen in onze forums en chatrooms. Een gebruiker die materiaal, gepost door een andere gebruiker, niet passelijk vindt wordt sterk aangemoedigd om contact met ons op te nemen via het e-mailadres hieronder. Wij behouden ons het recht voor om uw bijdrage aan het forum en de chatrooms te veranderen of te verwijderen wanneer wij geloven dat de informatie een aantasting van ons beleid en onze doelen is, bedoeld of onbedoeld.

Onze website kan links naar andere websites of bestanden bevatten. Wanneer u een link naar een andere website activeert, geldt de privacy policy van die website en zijn wij niet verantwoordelijk voor enige persoonlijke informatie die u hier openbaart. Wij hebben geen controle over de inhoud van andere websites waaraan we gelinkt zijn en kunnen daardoor niet verzekeren dat deze websites geen beledigend of  niet passend materiaal bevatten. Wij behouden ons het recht voor om links te verwijderen, naar materiaal waarvan wij denken dat het niet passend is of tegengesteld aan ons beleid en onze belangen, wanneer we ons hiervan bewust worden.

Onze forums en chatrooms geven gebruikers twee manieren om informatie, die in het profiel zijn verschaft, te wijzigen of veranderen:

Gebruikers kunnen inloggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord om de informatie in hun profiel te wijzigen, en
Als het wachtwoord is kwijtgeraakt kunnen gebruikers een e-mail sturen naar de beheerder via het e-mailadres hier beneden.
Onze forums en chatrooms maken gebruik van “cookies”. Wij gebruiken cookies om uw gebruikersnaam, wachtwoord en vast te houden, zodat u in kunt loggen. Wanneer u uw browser instellingen heeft gewijzigd dient u de cookie optie aan te zetten om deel te kunnen nemen aan onze forums en chatrooms.

Wanneer u de informatie die u per e-mail of via onze database heeft verstrekt, wilt veranderen, neemt u dan alstublieft contact op met de Foundation.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, de informatie die u verschaft heeft of enige andere opmerking, neemt u dan contact. Wanneer u ons e-mail stuurt, dient u te weten dat e-mail niet noodzakelijkerwijs veilig is tegen onderschepping. Dus als uw communicatie enige gevoelige of persoonlijke informatie bevat, waarvoor u extra voorzichtig wilt zijn, neemt u dan contact met ons op via de post of telefoon in plaats van via e-mail.

VPF, Heenweg 15, 2691 LA, ´s-Gravenzande, tel. 0174-270029