Placenta previa

Een abnormale innesteling van de placenta zodanig op of naast de opening van de baarmoederhals dat het de neiging heeft voorafgaand aan het kind naar buiten te komen, waarbij er ernstige bloedingen van het kind of de moeder kunnen optreden.