Vasa previa


20 weken echo

Tijdens de 20 weken echo wordt door de echoscopist een grote lijst met controles1 uitgevoerd. In deze controlelijst staat onder...

Lees verder >

20 weken echo medisch personeel

Tijdens het Structureel Echoscopisch Onderzoek van 20 weken dienen onder andere de volgende controles1 te worden toegepast: Aanvang van het...

Lees verder >

Adviezen VPF

De Vasa Previa Foundation heeft de volgende adviezen en richtlijnen overgenomen uit de wetenschappelijke literatuur:   RISICOFACTOREN, TESTEN EN BEHANDELING...

Lees verder >

Wat is vasa previa?

Vasa previa is een zwangerschapscomplicatie waarbij één of meerdere onbeschermde foetale bloedvaten van de placenta of navelstreng voor de geboorte-uitgang...

Lees verder >

Diagnostiek

Diagnostiek
VPF-informatie over risicofactoren en aanbevelingen met betrekking tot tests en behandeling zijn gebaseerd op het geconsolideerde resultaat van wetenschappelijk onderzoek,...

Lees verder >

Veelgestelde vragen

Op deze pagina worden veelgestelde vragen beantwoord. Is je vraag nog niet (volledig) beantwoord? Stel je vraag dan aan de...

Lees verder >

Wetenschappelijke bronnen

Er is veel geschreven over vasa previa. Hieronder vindt u de details van een groot aantal artikelen over vasa previa....

Lees verder >

Begrippenlijst

Begrippen met toelichtingBegrippen in een lijst

Lees verder >

Feitenpagina

Oorzaak Vasa previa komt voor wanneer de foetale bloedvaten van de placenta of navelstreng voor de geboorte-uitgang lopen, onder de...

Lees verder >