Harris

Harris Finberg, M.D.

High-risk obstetrical radiologist in Phoenix

 November 2000


Ik geloof dat het erg belangrijk is om het bewustzijn van doctoren en radiologen die echo´s uitvoeren te vergroten om naar mogelijke aanwijzingen voor deze gevaarlijke conditie te kijken. Ik geloof ook dat vasa previa vaker voorkomt dan momenteel geloofd wordt.

In mijn praktijk alleen al heb ik het afgelopen jaar vijf patiënten met vasa previa gediagnosticeerd. Ik benadruk bij mijn studenten te zoeken naar de aanwijzingen voor vasa previa.

Als een placenta tweelobbig is, ongeacht de locatie, of als er ongewone bloedvaten aan de buitenrand van de placenta voorkomen die een aanwijzing voor een navelstrengoorsprong in de vliezen zou kunnen zijn, dan moeten er scans plaatsvinden met gebruik van kleurenstroom (Color Doppler) bij de baarmoederingang, om vasa previa uit te sluiten.